Autoři

Lenka Zadražilová

Lenka Zadražilová, která je nadanou představitelkou nastupující generace umělců, pochází z Vysočiny, kde vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jihlavě. V současné době studuje brněnskou FaVU pod vedením Petra Kvíčaly a svá díla prezentuje prostřednictvím společných i samostatných výstav v tuzemských galeriích.

Malby Lenky Zadražilové vypovídají o jejím vnímání reality, společnosti, rodiny, stejně jako o vztazích mezi jednotlivci. Soustředí se na realisticky ztvárněné malířské práce, ale i na objekty a jiná výtvarná média. Svou tvorbou se snaží zkoumat možnosti obrazu, malby, fotografie i různé přístupy k nim. Zároveň otevírá diskusi o vzájemném působení díla, umělce a diváka.

 

2 thoughts on “Lenka Zadražilová

Comments are closed.