Výstavy

Dualita

11. 5. – 10. 7. 2020 Výstava zahrnuje tvorbu dvou členů olomoucké umělecké skupiny Chaoscompany, kterou mají její příznivci v povědomí hlavně díky streetartové tvorbě. Své práce zde prezentují Věra Kopková a Dosy Doss. Jádro výstavy tvoří jak starší díla, tak i díla vytvořená nově právě pro tuto výstavu. Název Dualita v sobě nese několik…