Posted on: 21. 5. 2022 Posted by: Vita Comments: 0

Lenka Zadražilová

5. 8. – 18. 9. 2020

Slovy autorky, i když se zdá, že v dnešní době rurální využití venkova upadá, veškerou hospodářskou činnost poskytují zemědělská družstva a lidé se na vesnici stěhují jen aby si odpočinuli od života ve městě, není to pravda. Tradice starání se o zvířata a o okolní krajinu stále přetrvává. Příkladem může být tato výstava obsahující práce ze série manifest spolupráce, po které také výstava získala název a v níž je pomocí figur zobrazována spolupráce mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a stroji v prostředí především vesnickém. Zároveň se na výstavě objevuje i řada Pohledy králíků, obsahující portréty ušáků, jenž rodina autorky chová. Spojují se tu dvě témata především z prostředí vesnického života z různých let a z různých životních období autorky.