Posted on: 25. 7. 2022 Posted by: Vita Comments: 0

#miniatura #portret #antoninsondej #slonovina #akvarel #kvas #fenomenyvumeni

Následující dialogový list se inspiruje výstavou “Vzestupy a pády portrétní miniatury”, kterou můžete shlédnout v Oblastním muzeu v Chomutově do 24. září 2022 – jedním z autorů výstavy je vám již dobře známý Antonín Sondej, který se věnuje kromě působivé vlastní tvorby prezentaci historického malířství. Návštěvu výstavy srdečně doporučujeme!

👤 Ve středověku byli mimo světců zobrazováni zejména donátoři bez portrétních rysů. To se změnilo v období renesance, kdy pod vlivem humanismu vzrůstal zájem o člověka a jeho podobu, a tak se osamostatnilo portrétní malířství. Obecně lze říci, že větší portréty vznikaly spíše za reprezentativním a miniatury za soukromým účelem. Výsledný účinek je do jisté míry závislý právě na rozměru. „Portrét nejbližšího pomohl zmírnit bolest z odloučení.“ Obliba miniatur trvala čtyři století od 16. století do vzniku fotografie. Setkat se s nimi můžeme i poté, ale jednalo se spíš o ojedinělé exkluzivní počiny.

👤 Jako podklad miniatur se osvědčila broušená destička ze slonovinové kosti, neboť malíř mohl využít její přirozené pleťové barvy a hladký povrch umožňoval detailní zpracování. Vhodná byla i její nízká hmotnost. Autor maloval akvarelovými a kvašovými barvami, a protože se do podkladu nevpíjely, mohl detaily zpřesnit vyškrabáváním. Na podložce z pravé slonoviny lze vidět přírůstkové zóny klu (podobně jako letokruhy na kmeni stromu). Malíři si připravovali barvy sami, pigmenty získávali z minerálů, rostlin i kovů, až v 19. století se začaly vyrábět syntetické pigmenty (např. pruská modř), které byly výrazně levnější. Slonovina je průhledná, pro zesílení barev ji malíři podmalovali i z rubové strany. Podobizny na miniaturách mají komemorativní charakter a jejich malé rozměry umožňovaly nosit je neustále u sebe. Kvůli zachování jejich intimity jsou často ukryté v pouzdrech či medailonech. Miniatury byly vkládány do pouzder i z praktického důvodu, chránilo totiž křehkou slonovinu před zlomením.

👤 Ze způsobu nanášení barev lze usuzovat, kde malba vznikla. Pro Francii bylo běžné tečkování, pro Anglii šrafování a ve Vídni malíři šrafury křížili a vytvářeli rastry. V současnosti se miniatury podrobují řadě speciálních neinvazivních průzkumů. Ty rozpoznají pigmenty, které malíř použil, případné pozdější úpravy (retuše, přemalby, laky) aj. Pomáhají s určením původu, stáří a autorské pravosti. Historické miniatury kvůli delikátnímu zpracování bývají náchylné k poškození či degradaci barev. Pomoci jim je práce pro specializované restaurátory. Pokud ovšem doma nějakou miniaturu máte – třeba po prababičce – obecně platí ji nevystavovat vlhku ani přímému slunečnímu světlu, aby vám mohla dělat radost co nejdéle.

👁‍🗨 TIP na konci najdeš slovníček některých pojmů a řešení úkolů

VÝTVARNÝ ÚKOL

Vytiskni si nebo nakresli rámeček miniatury a do něj zachyť podobu člověka, který je ti blízký. Můžeš ho pak nosit u sebe 🖤

Pokud bys s námi chtěl sdílet i svoji miniaturu, pošli nám její fotku na info@tohlejegalerie.cz nebo nás označ na sítích @tohlejegalerie

SLOVNÍČEK POJMŮ

📖 anfas – pohled na obličej zepředu

📖 donátor – dárce. Neboť vynaložil hodně peněz kupříkladu na zbudování kostela, často se do něj nechal na památku vyobrazit pro další generace, do výzdoby začlenil svůj erb, nechal udělat darovací nápis, …

📖 komemorace – vzpomínka, památka, připomínka

📖 miniatura – miniaturou byly nejdříve označovány ilustrace v knižním malířství, později se tento pojem přenesl také na drobné samostatné obrazy a medailony. Pojmenování miniatura je zřejmě odvozeno od latinského označení červeného pigmentu “minium”, které se používalo pro kresbu miniatur v rukopisech.

📖 portrét – zachycení podoby člověka a jeho osobního charisma, může být přesnou kopíí, ale i skicou, která zachovává jen hlavní rysy

📖 profil – pohled ze strany

Informace do pracovního listu autorka čerpala z výstavy “Vzestupy a pády portrétní miniatury”, která je k vidění v Oblastním muzeu v Chomutově do 24. září 2022 – autoři výstavy Janka Hradilová, David Hradil, Antonín Sondej, Olga Trmalová a Laboratoř ALMA. Dále z článku Olgy Trmalové „Technologie portrétních miniatur na slonovinové destičce“ z časopisu Forum pro konzervátory-restaurátory, č. 2, 2019.

Miniaturám ještě neodzvonilo. I dnes mohou být ve vaší rodině mimořádnou připomínkou někoho blízkého a stát se rodinným pokladem. Antonín Sondej totiž obdiv k miniaturám přenesl i do své tvorby a maluje nejen portréty, ale i miniatury na přání. Navazuje tak na tradici portrétního malířství, které bylo vždy do určité míry ovlivňováno svými objednavateli. Více informací o možnosti portrétování najdete ZDE

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ

💡 Propoj detail miniatury s malířskou školou – 1 francouzská škola, 2 vídeňská škola, 3 anglická škola

💡 Pojmenuj zobrazení člověka z pohledu portétisty – A tříčtvrteční pohled, B anfas, C poprsí, D profil, E polopostava, F celá postava

💡 Rozdíl mezi portrétem a miniaturou – portrét je zpravidla velký a reprezentativní, portrétní miniatura je malinké zobrazení blízkého člověka, které si chceme udržet v paměti, a tak jako útěchu nosíme u sebe jeho podobu

💡 Názvy barev odvozené od přírodnin – hnědá hlinka, kostní čerň, zelená hlinka, červená rumělka, modrý ultramarin, indigo …