Posted on: 31. 7. 2022 Posted by: Vita Comments: 0

#umeleckaskupina #osma #tvrdosijni #skupina42 #chaoscompany #chaos #fenomenyvumeni

Sdružování umělců do skupin není nic neobvyklého. Umělcům to dávalo a dává řadu výhod. Chaoscompany je vám již známá umělecká skupina, která působí hlavně na Olomoucku. Nejdříve si ukážeme nějaké příklady uměleckých skupin z minulého století.

👁‍🗨 TIP na konci najdeš slovníček některých pojmů a řešení úkolů

OSMA

Skupina osmi umělců (Bohumil KUBIŠTA, Emil FILLA, Antonín PROCHÁZKA, Otakar KUBÍN, Bedřich FEIGL, Willi NOWAK, Emil Artur PITTERMANN, Max HORB). Propojilo je zaujetí výstavou EDVARDA MUNCHA 1905 v Praze. Scházeli se a diskutovali v kavárně Union (oblíbené místo setkávání umělců). Nesouhlasili s tradicionalitou české výtvarné scény, byli zaujatí expresionismem.

TVRDOŠÍJNÍ

Mladí umělci (Josef ČAPEK, Jan ZRZAVÝ, Rudolf KREMLIČKA, Václav ŠPÁLA), poprvé společně vystavovali na poválečné výstavě v Praze, poté spolu pravidelně vystavovali mezi lety 1918 a 1921. Navazují na předválečnou avantgardu, tvoří v doznívajícím kubismu a neoklasicismu.

SKUPINA 42

Skupina vznikla v roce 1942, z toho odvozen název. Autor stati Svět, v němž žijeme (1940) Jindřich Chalupecký se stal teoretickým mluvčím skupiny. Hlavním námětem bylo civilní prostředí velkoměsta – městský způsob života, periférie, továrny, komíny, stroje, balóny, … Členy byli nejen malíři Kamil LHOTÁK, František GROSS, František HUDEČEK, Bohumír MATAL …, i básníci např. Josef KAINAR, fotograf Miroslav HÁK, sochař Ladislav ZÍVR aj.

CHAOSCOMPANY

Skupina umělců se zabývá širokým spektrem umělecké činnosti od roku 2012. Vše začalo spojením ilustrací s básněmi a postupně se tvorba rozrostla na další odvětví jako malbu na stěnu (v interiéru i street art), land art, body art a práce s videem. Umělecká skupina Chaoscompany v sobě nese myšlenku spojovat lidi, tvořit a nechat vzniknout něco nového. Vnímá CHAOS jako harmonické víření rozličných elementů, které společně tvoří prostor, kde vše ladí ve vzájemné souhře. Hodně se zaměřují na diváky – pořádájí pro ně workshopy i animační programy. Umělce spojuje zájem rozvíjet sebe, stejně jako okolní svět. Výraznými osobnostmi jsou VĚRA KOPKOVÁ a Jiří Dosoudil alias DOSY DOSS. Více se o nich dozvíte kliknutím na jména a ve videích přiložených pod dialogovým listem.

Jindřich Chalupecký napsal manifest Skupiny 42. Tady máš úryvek z textu Svět, v němž žijeme:
„Zatímco chabý a opatrný malíř a básník dnešní vyhledává pro své umění skutečnost co nejnezávadnější, co nejvzdálenější, co nejméně jeho životní praxe se týkající, a prchá za ní kamsi daleko mimo sebe, vždy jindy se uměním člověk opíral o skutečnost co nejbližší, ať to byla zvěř, již lovil, hedvábné šaty žen, jež miloval, krajina, v níž žil. Skutečností moderního malíře a básníka je prakticky město; jeho lidé, jeho dláždění, stojany jeho lamp, návěští jeho krámů, jeho domy, schodiště, byty. A tuto skutečnost zapírá, a zapírá ji, poněvadž se jí bojí, poněvadž je to svět, v němž žije, a moderní člověk se bojí tohoto světa, poněvadž by se v něm upamatoval na sebe – a on se sebe bojí.“

VÝTVARNÝ ÚKOL dle vlastního výběru

Každý z nás má rád něco jiného. Preferuje jinou techniku, námět anebo má/nemá prostě na něco zrovna náladu. Pojďme tomu spolu naproti. Vyber si výtvárný úkol z následujících možností podle sebe (samozřejmě pokud budeš chtít vyzkoušet všechny, do toho✨). Místo plátna vám postačí klasický kancelářský papír velikosti A4.

  • námět ZÁTIŠÍ, technika KOLOROVANÁ KRESBA (lihové fixy + vodové barvy) – nakresli běžné věci, které znáš z domova. Nejde nám ale o přesný popis reality. Zkus zátiší udělat expresivně – můžeš trochu deformovat tvary a hlavně použít barvy dle vlastní fantazie nikoli podle reality.
  • námět HUDEBNÍ NÁSTROJ, technika KRESBA RUDKOU (UHLEM) – kubismus znázorňuje ostré rozbité tvary. Vychází z reálného portrétu nebo předmětu, ale zobrazuje ho současně z několika pohledů. Barevnost je často monochromatická. Vyber si libovolný hudební nástroj, nakresli ho z několika pohledů (alespoň 3) a ty na sebe navzájem napojuj.
  • námět KRAJINA, technika LIBOVOLNÁ – úkol v souladu s manifestem Skupiny 42. Vyber si námět z exteriéru, který podle tebe reprezentuje svět, v němž žijeme my (pohled do ulice, krajina, elektrárna, vysílač, …)

VÝTVARNÝ ÚKOL

Na velký formát (např. stará kartonová krabice) namaluj (prstovými) barvami chaos. Můžeš čerpat z předchozího úkolu, kdy jsi vymýšlel klíčová slova právě na téma chaosu. Neboj se tvořit rukama a při práci se uvolnit. Důležitý není ani tak výsledný obraz, jako tvoje uvažování a proces tvorby.

Pokud bys s námi chtěl sdílet i svoje umělecká dílka, pošli nám fotky na info@tohlejegalerie.cz nebo nás označ na sítích @tohlejegalerie

⬅️ malba na téma chaos

SLOVNÍČEK POJMŮ

📖 avantgarda – kulturní a umělecké hnutí první poloviny 20. století, představující etapu ve vývoji moderního umění, podstatným rysem je experimentování a hledání nových obsahů a forem, umělci se inspirovali vědeckými objevy i novým životním rytmem, vznikaly nové směry jako futurismus nebo expresionismus.

📖 Edvard Munch – norský malíř, jeho dílo se stalo východiskem pro expresionismus, nejslavnější obraz Výkřik

📖 expresionismus – směr, který usiluje o vyjádření vnitřních pocitů, důležitý výrazový prostředek je barva (bývá odlišná od reality), často deformace tvarů

📖 exteriér – vnější, venku, opak interiéru

📖 kubismus – směr, který se zcela odlišil od dosavadního pojetí obrazové reality, předmět nezobrazuje z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Umělec zobrazovaný předmět rozložil na jednodušší geometrické tvary zejména krychle (latinsky cubus) a ty pak znovu libovolně skládal k sobě.

📖 manifest – veřejné programové prohlášení, významný ústní nebo písemný projev

📖 monochromatický – malba tvořená převážně jednou barvou často v tónech hnědi nebo šedi

📖 neoklasicismus – umělecký styl z počátku 20. století, v němž se umělci inspirovali klasicismem z 19. století, neboť umění kolem nich experimentovalo a oni hledali pevnější formy.

📖 periferie – okrajová část většího celku například města

📖 zátiší – je typ uměleckého díla, který zobrazuje předměty živé i neživé přírody, často jde o výběr věcí, které spolu nějak souvisí nebo jde o běžné předměty každodenní potřeby

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ

💡 Proč se umělci sdružují do skupin? podpora, motivace, inpirace, tvůrčí dialog, souznění, společné projekty, kolektivní výstavy, ….

💡 Zajímavosti o kubismu např. nové vnímání prostoru inpirovalo umělce k vývoji nových uměleckých stylů jako futurismus, konstruktivismus a expresionismus. Kubismus byl ovlivněn Albertem Einsteinem (počítal se čtvrtou dimenzí). Kubisty ovlivnil také Cézanne a africké domorodé umění. Nejslavnějšími představiteli jsou Pablo Picasso a Georges Braque. Kubismus kromě malířství a sochařství proniknul i do architektury – jde o český unikát.

💡 Ve kterém roce vznikl manifest Jindřicha Chalupeckého? Napsal ho v roce 1940, umělecká skupina vznikla o dva roky později v roce 1942 a od tohoto roku je také odvozen název Skupina 42.

💡 Od čeho se snažili umělci uniknout? Kolem nich zuřila 2. světová válka, která s sebou nesla hlad, bídu, strach a smrt.

💡 Zkus charakterizovat svět, v němž nyní žijeme my. Tento úkol je ryze osobní. Pro inspiraci já ho vnímám takto: rychlost, chaos, krása, hojnost, přehlcení, svodoba, možnosti, elektronika, …

Pracovní list vychází z mé přípravy na praxi VV při studiu pedagogického minima na CDV OSU pod vedením paní doktorky Dáši Lasotové.