Posted on: 31. 7. 2022 Posted by: Vita Comments: 0

Sdružování umělců do skupin není nic neobvyklého. Umělcům to dávalo a dává řadu výhod. Chaoscompany je vám již známá umělecká skupina, která působí hlavně na Olomoucku. Nejdříve si ukážeme nějaké příklady uměleckých skupin z minulého století.

👁‍🗨 TIP na konci najdeš slovníček některý pojmů a řešení úkolů

OSMA

Skupina osmi umělců (Bohumil KUBIŠTA, Emil FILLA, Antonín PROCHÁZKA, Otakar KUBÍN, Bedřich FEIGL, Willi NOWAK, Emil Artur PITTERMANN, Max HORB). Propojilo je zaujetí výstavou EDVARDA MUNCHA 1905 v Praze. Scházeli se a diskutovali v kavárně Union (oblíbené místo setkávání umělců). Nesouhlasili s tradicionalitou české výtvarní scény, byli zaujatí expresionismem.

TVRDOŠÍJNÍ

Mladí umělci (Josef ČAPEK, Jan ZRZAVÝ, Rudolf KREMLIČKA, Václav ŠPÁLA), poprvé společně vystavovali na poválečné výstavě v Praze, poté spolu pravidelně vystavovali mezi lety 1918 a 1921. Navazují na předválečnou avantgardu, tvoří v doznívajícím kubismu a neoklasicismu.

SKUPINA 42

Skupina vznikla v roce 1942, z toho odvozen název. Autor stati Svět, v němž žijeme Jindřich Chalupecký se stal teoretickým mluvčím skupiny. Hlavním námětem bylo civilní prostředí velkoměsta – městský způsob života, periférie, továrny, komíny, stroje, balóny, … Členy byli nejen malíři Kamil LHOTÁK, František GROSS, František HUDEČEK, Bohumír MATAL …, i básníci např. Josef KAINAR, fotograf Miroslav HÁK, sochař Ladislav ZÍVR aj.

Zamysli se a poznamenej si některé důvody, proč se podle tebe umělci sdružují do skupin?

Jindřich Chalupecký napsal manifest Skupiny 42. Tady máš úryvek z textu Svět, v němž žijeme:

Zatímco chabý a opatrný malíř a básník dnešní vyhledává pro své umění skutečnost co nejnezávadnější, co nejvzdálenější, co nejméně jeho životní praxe se týkající, a prchá za ní kamsi daleko mimo sebe, vždy jindy se uměním člověk opíral o skutečnost co nejbližší, ať to byla zvěř, již lovil, hedvábné šaty žen, jež miloval, krajina, v níž žil. Skutečností moderního malíře a básníka je prakticky město; jeho lidé, jeho dláždění, stojany jeho lamp, návěští jeho krámů, jeho domy, schodiště, byty. A tuto skutečnost zapírá, a zapírá ji, poněvadž se jí bojí, poněvadž je to svět, v němž žije, a moderní člověk se bojí tohoto světa, poněvadž by se v něm upamatoval na sebe – a on se sebe bojí.“

Zkus přibližně odhadnout v kterém roce text vznikl?

Od čeho si myslíš, že se umělci snažili v té době uniknou? Proč si vybírali líbivé náměty místo toho, aby zachycovali realitu okolo sebe?

Zkus heslovitě charakterizovat svět, v němž nyní žijeme. Co se ti zdá jako vhodný námět pro zobrazení „našeho světa“?

VÝTVARNÝ ÚKOL dle vlastního výběru

Každý z nás má rád něco jiného. Preferuje jinou techniku, námět a nebo má/nemá prostě na něco zrovna nálau. Pojďme tomu spolu naproti. Vyber si výtvární úkol z následujících možností podle sebe(samozřejmě pokud tě budou lákat všechny a budeš je chtít vyzkoušet, do toho:). Místo plátna vám postačí klasický kancelářský papír velikosti A4.

 • námět ZÁTIŠÍ, tecnika KOLOROVANÁ KRESBA (lihové fixy + vodové barvy) – nakresli běžné věci, které znáš z domova. Nejde nám ale o přesný popis reality. Zkus zátiší udělat expresivně – můžeš trochu deformovat tvary a hlavně použít barvy dle vlastní fanzatie nikoli podle reality.
 • námět HUDEBNÍ NÁSTROJ, technika KRESBA RUDKOU (UHLEM) – Kubismus znázorňuje ostré rozbité tvary. Vychází z reálného portrétu nebo předmětu, ale zobrazuje ho současně z několika pohledů. Barevnost je často monochromatická. Vyber si libovolný hudební nástroj, nakresli ho z několika pohledů (alespoň 3) a ty na sebe navzájem napojuj.
 • námět KRAJINA, technika LIBOVOLNÁ – úkol v souladu s manifestem Skupiny 42. Vyber si námět z exteriéru, který podle tebe reprezentuje svět, v němž žijeme my (pohled do ulice, krajina, elektrárna, vysílač, …)

Užil sis chvilku s uměním? Ukaž, prosím, na posuníku, jak moc ⬇️

SLOVNÍČEK POJMŮ
 • avantgarda – Kulturní a umělecké hnutí první poloviny 20. století, představující etapu ve vývoji moderního umění, podstatným rysem je experimentování a hledání nových obsahů a forem, umělci se inspirovali vědeckými objevy i novým životním rytmem, vznikaly nové směry jako futurismus nebo expresionismus.
 • Edvard Munch – norský malíř, jeho dílo se stalo východiskem pro expresionismus, nejslavnější obraz Výkřik
 • exprese – výraz, působí na pocity
 • expresionismus – směr, který usiluje o vyjádření vnitřních pocitů, důležitý výrazový prostředek barva (bývá odlišná od reality), často deformace tvarů
 • exteriér – vnější, venku, opak interiéru
 • kubismus – Směr, který se zcela odlišil od dosavadního pojetí obrazové reality, předmět nezobrazuje z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Umělec zobrazovaný předmět rozložil na jednodušší geometrické tvary zejména krychle (latinsky cubus) a ty pak znovu libovolně skládal k sobě.
 • manifest – veřejné programové prohlášení, významný ústní nebo písemný projev
 • monochromatický – Malba tvořená převážně jednou barvou často v tónech hnědi nebo šedi.
 • neoklasicismus – Umělecký styl z počátku 20. století, v němž se umělci inspirovali klasicismem z 19. století,  neboť umění kolem nich experimentovalo a oni hledali pevnější formy.
 • periferie – okrajová část většího celku například města
 • zátiší – je typ uměleckého díla, který zobrazuje předměty živé i neživé přírody, často jde o výběr věcí, které spolu nějak souvisí nebo jde o běžné předměty každodenní potřeby
ŘEŠENÍ

Proč se umělci sdružují do skupin? podpora, motivace, inpirace, tvůrčí dialog, souznění, společné projekty, kolektivní výstavy, ….

Pracovní list vychází z mé přípravy na praxi VV při studiu pedagogického minima na CDV OSU.