Posted on: 8. 11. 2022 Posted by: Vita Comments: 0

MLADÁ UKRAJINSKÁ STUDENTKA MAGDALENA T NÁS POŽÁDALA O PREZENTACI SVOJÍ PRÁCE.

NÍŽE MŮŽETE ČÍST JEJÍ POHLED NA STAV PŘÍRODY:

„Jsem studentkou druhé třídy střední školy. Moje výstava souvisí s přírodou, vlastně s tím, co nás čeká, nezačneme-li vážně s problémem lidské otravy přírody.

Jsem velmi citlivý člověk na ubližování zvířatům, protože věřím, že jsou nevinnými oběťmi toho, co jim lidé dali.

Ve svých dílech ukazuji problémy světa kolem nás. Prostřednictvím svých děl chci ukázat lidem, kteří mají možnost změnit tento svět, řešit tyto problémy pro další generace, slyšet pláč mladých lidí, kteří nechtějí podílet se na tom, co nám někteří lidé vnutili. Moje předchozí výstava byla o válkách, navíc jsem ji nazvala Svět bez válek je krásný. V těchto dílech jsem také ukázala krásu toho, co nás obklopuje, to že nechceme neustále žít ve strachu, jen chceme, abychom mohli žít, chceme aby lidé byli zodpovědní za ty špatné věci, které nás oblopují naší realitou, to je klidný a krásný život. Neopakujme již chyby historie. Tento problém je tu již dlouho a každým rokem se zhoršuje. Otravujeme vzduch vypouštěním obrovského množství oxidu uhličitého do ovzduší. Výsledkem je rychlé a znepokojivé tání ledovců, které povede k zaplavení pobřeží kontinentů a zemí. Lovíme zvířata, zejména ta vymírající, což narušuje ekosystém a lidé využívají jejich kůže a další orgány k uspokojení svých sobeckých potřeb. Řeky otravujeme tím, že do nich vnášíme neidentifikované škodliviny, což má za následek úhyn ryb. V poslední době je vážným problémem také sucho a nedostatek vody v některých regionech světa a v poslední době tento problém začíná trápit i některé země v Evropě, kde žijeme. Vzala jsem si i téma využití zvířat k provádění pokusů na nich. Lidé by měli pochopit, že skutečně trpí.

Rozhodla jsem se prostřednictvím této výstavy ukázat, že pokud se neotřeseme a nezačneme zachraňovat to, co nás obklopuje, přijde velmi rychle konec. Doufám, že se lidé ukáží jako rozumní a budou jednomyslně bojovat za naši přírodu.“